Hoefje 29, 1733 AB Nieuwe Niedorp | Einsteinstraat 14c, 1821 BZ Alkmaar | Afspraken mogelijk op diverse locaties in Heerhugowaard & Alkmaar

Nieuws

Terug

Renteontwikkeling en verwachtingen voor 2023

19 december 2022 |
Hypotheken, 

De onrustige start van het 2e kwartaal van 2022 kenmerkt zich door stijgende (energie) prijzen en de daarmee gemoeide inflatie en rentestijgingen. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en is de inflatie in de eurozone licht gedaald van 10,6% jaar-op-jaar in oktober naar 10% in november. Het was de eerste daling sinds juni vorig jaar.

De inflatie is echter nog altijd een stuk hoger dan december 2021, toen de inflatie op 5% stond. De inflatie is dus nog altijd te hoog. Dit zorgt ervoor dat de Europese Centrale Bank (ECB) op haar hoede is. Haar taak is immers te zorgen voor een gematigde prijsontwikkeling. Zij hanteert daarbij een streefwaarde voor de inflatie van 2% op lange termijn, dus ruim onder het huidige inflatieniveau. Omdat de recente renteverhogingen door de ECB nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, verwachten wij dat de ECB het depositotarief in stapjes verder zal verhogen naar 2,5% in het eerste kwartaal van 2023. Eerder was de verwachting nog een piek van 2% in december 2022. Als gevolg van deze verhoging zullen de rentes op hypotheken met een korte rentevaste periode zullen evenredig meestijgen.

De hypotheekrente met een lange rentevaste periode volgt echter de rente op de kapitaalmarkt/staatsleningen. Die schommelt momenteel sterk. De 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen steeg van 0% begin dit jaar naar 2,1% in juni, daalde vervolgens naar 1,1% begin augustus, liep daarna op naar 2,7% in oktober. Inmiddels daalt deze weer en staat intussen op 2,1% (15-12-2022). De verwachting van verschillende experts is dat de 10-jaars staatsrente de komende tijd geleidelijk zal dalen richting 1,75% eind volgend jaar. 

Deze voorziene daling van de lange rente heeft te maken met de verwachting voor de economie en de inflatie op langere termijn. Voortuitblikkende conjunctuurindicatoren staan op rood. Verschillende grootbanken verwachten dat de Europese economie vanaf dit kwartaal krimpt. In combinatie met het vooruitzicht dat de bijdrage van de hogere energieprijzen uit de inflatiecijfers wegvalt, dat de productieketens zich herstellen (nu al te zien aan de dalende kosten van containervervoer) en dat een loon-prijsspiraal uitblijft, sterkt dat de verwachting dat de inflatie zal afzwakken. In dat geval kan de ECB de depositorente eind 2023 weer verlagen naar 2%. Hierop vooruitlopend zal de 10-jaars staatsrente dalen.

In dat geval kan ook de 10-jaars hypotheekrente weer omlaag. De ruimte voor een daling van de 10-jaars hypotheekrente wordt echter beperkt door de risico-opslag op hypotheken. Dit geldt overigens ook voor langere rentevast perioden. Deze opslag hangt af van de risicobereidheid van beleggers op financiële markten. Die neemt af in economisch onzekere tijden, zoals nu. Daardoor moeten hypotheekverstrekkers hogere kosten maken als zij geld aantrekken voor hypotheken. Voor zover de concurrentie dat toelaat, zullen verstrekkers deze hogere kosten in hun hypotheektarieven doorberekenen.

Laten we dus hopen dat de open en concurrerende markt zijn werk doet.